مرور برچسب

فرهنگ

موزه‌ها شب هم باز هستند؟

مدیر اداره کل موزه های کشور از برنامه ای براي افزایش ساعتهای فعالیت موزه های کشور خبرداد و گفت: در گام اول به صورت آزمایشی موزه نیاوران تا ساعت ۲۲ از آغاز تیر…