رشته ادبیات زبان انگلیسی ؛ فرصتی برای آشنایی با فرهنگ جامعه انگلیس‌زبان

رشته ادبیات زبان انگلیسی از جمله رشته‌هایی است که شاید خیلی‌ها با ماهیت آن آشنا نباشند. اما این رشته یکی از مهم‌ترین شاخه‌های زبان انگلیسی است. در این یادداشت…