مرور رده

کتاب

رمان همسایه ها و احمد محمود

رمان همسایه ها نوشته احمد محمود نویسنده معاصر نامدار ایرانی است که به نقد وضعیت سیاسی و اجتماعی زمان ایران قبل از کودتای 28 مرداد می‌پردازد ئ خالد شخصیت اصلی داستان است. پس در…

رمان راهنمای مردن با گیاهان دارویی ؛ اثری متفاوت بین مرز تخیل و واقعیت

رمان راهنمای مردن با گیاهان دارویی اولین اثر عطیه عطارزاده نقاش، شاعر، مستندساز و نویسنده کشورمان است. همان‌طور که از اسم کتاب می‌توان حدس زد باید با یک رمان نو و متفاوت با…