مرور رده

اقتصاد

اقتصاد خرد به چه معناست و بازار رقابت کامل چه ویژگی‌هایی دارد؟

در یادداشت‌های پیشین تعریف کلی از اقتصاد، اقتصاد خرد و کلان وبسیاری از اصطلاحات دیگر اقتصاد داده شد. حال در این یادداشت قصد داریم که شما را با اقتصاد خرد آشنا می‌سازیم و…

بازار رقابت انحصاری چیست و چه تفاوت‌هایی با انحصار چندجانبه دارد؟

در این یادداشت به تعریف بازار رقابت انحصاری و تفاوت‌هایش با بازار انحصار چندجانبه پرداخته شده است. یکی از ویژگی‌های مهم اقتصاد و بازار با رقابت انحصاری این است که هر…

اثربخشی در اقتصاد به چه معناست و چه تاثیری بر محیط پیرامون ما دارد

شاید مهمترین امر در هر زمینه‌ای از جمله اقتصاد برای داشتن نتیجه مطلوب به دو عامل اثربخشی و کارایی وابسته باشد. قصد داریم در این یادداشت در مورد اثربخشی و تأثیر بزرگ آن در…