مرور رده

اقتصاد

تاثیر نقدینگی بر اقتصاد چیست و چگونه می‌توان آن را در جامعه کنترل کرد؟

شاید بارها اصطلاح نقدینگی را شنیده‌اید. آیا می‌دانید نقدینگی چیست؟ تاثیر نقدینگی بر اقتصاد چیست؟ نقدینگی چگونه بر رفتار افراد در فعالیت‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد؟ پس برای…

اقتصاد خرد به چه معناست و بازار رقابت کامل چه ویژگی‌هایی دارد؟

در یادداشت‌های پیشین تعریف کلی از اقتصاد، اقتصاد خرد و کلان وبسیاری از اصطلاحات دیگر اقتصاد داده شد. حال در این یادداشت قصد داریم که شما را با اقتصاد خرد آشنا می‌سازیم و…

بازار رقابت انحصاری چیست و چه تفاوت‌هایی با انحصار چندجانبه دارد؟

در این یادداشت به تعریف بازار رقابت انحصاری و تفاوت‌هایش با بازار انحصار چندجانبه پرداخته شده است. یکی از ویژگی‌های مهم اقتصاد و بازار با رقابت انحصاری این است که هر…

اثربخشی در اقتصاد به چه معناست و چه تاثیری بر محیط پیرامون ما دارد

شاید مهمترین امر در هر زمینه‌ای از جمله اقتصاد برای داشتن نتیجه مطلوب به دو عامل اثربخشی و کارایی وابسته باشد. قصد داریم در این یادداشت در مورد اثربخشی و تأثیر بزرگ آن در…