مرور رده

هنر

از لباس و فشن تا دنیای امروز

فشن امروزی معادل با تغییرات بسیار سریع در شکل،رنگ و کاربرد لباس است. بسیاری از صاحب نظران فشن را محدود به لباس نمیدانند و معتقدند فشن نوعی سبک زندگیست که روز به روز در میان…

بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان در نگاهی به معماری بومی ایران

پس از انقلاب صنعتی به دلیل رواج مصرف گرایی میزان مصرف انرژی در جهان افزایش پیدا کرد و بعد از مدتی محققین فهمیدن که ما در زمان کمی مقدار زیادی از ذخایر انرژی زمین رو استفاده…