مرور رده

محتوای متنی

تدوین فیلم چیست ؟

در یادداشت قبل با کلیات تدوین آشنا شدیم و اینکه تدوینگر چه کاری را انجام می‌دهد و تدوین در یک اثر چه نقشی را بازی می‌کند و چرا وجود آن ضروری است. حال می‌خواهیم در ادامه…

مدیریت و تفکیک زباله مهم‌ترین مسؤلیت ما در برابر محیط زیست خودمان!

زباله بزرگترین تولید امروز خانه‌های ماست. از سوی دیگر زباله مهم‌ترین مسئله محیط زیست ما نیز هست. آموزش دیدن در مورد زباله و نحوه دفع آن و از طرف دیگر آموزش دیدن برای به حداقل…