مرور رده

محتوای متنی

اقتصاد یعنی چه؟

خوب است که برای قدم گذاشتن در هر مسیری کمی از آن مسیر اطلاعاتی داشته باشیم تا بهتر بتوانیم حرکت کنیم. به همین منظور بهتر است که برخی مفاهیم اقتصاد را مرور کنیم تا برای همه…

ایدز و فرشته HIV مثبت

این یادداشت یک روایت ساده است برای اینکه به ما یادآوری کند ویروس HIV و بیماری ایدز مسأله‌ای جدی است. لازم است در این مورد اطلاعات بیشتر و رفتار صحیحی داشته باشیم.